REACH

Clariant przygotował dla swoich Klientów stronę internetową, na której mogą Państwo sprawdzić status rejestracji wstępnej produktów naszej firmy. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego uzyskają Państwo nazwę użytkownika oraz hasło, dzięki którym będą mieli Państwo dostęp do danych produktów, których status rejestracji wstępnej w systemie REACH jest już wyjaśniony. Dla każdego z tych produktów mogą Państwo wydrukować standardowy formularz potwierdzający jego status. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że baza danych jest aktualizowana w miarę możliwości. W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o print l('kontakt z nami', 'contact/Technolog');
?>lub bezpośrednio z zespołem do spraw REACH (w języku angielskim lub niemieckim). Formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj, lub tutaj i klikając zakładkę REACH. Jeśli chodzi o Państwa zapytanie odnośnie zawartości w naszych produktach substancji uznanych przez ECHA jako szczególnie budzące niepokój uprzejmie informujemy, że żadna z substancji sklasyfikowanych na chwilę obecną w REACH jako SVHC (Substances of Very High Concern), a tym samym jako CMR, PBT lub vPvB nie jest celowo dodawana do naszych produktów. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że substancja użyta do produkcji naszych wyrobów, zgodnie z najnowszymi wynikami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi powinna zostać sklasyfikowana jako SVHC i wymieniona w załączniku XIV, poinformujemy Państwa o tym fakcie niezwłocznie. Jeżeliby mieli Państwo jakiekolwiek dalsze pytania, prosimy również o przejrzenie sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na naszej stronie internetowej http://www.tlp.clariant.com, zakładka REACH.